بخش معاینه و تشخیصتعرفه آزادفرانشیز 50%
ویزیت و طرح درمان892,000446,000
رادیو گرافی پری اپیکال و باینت وینگ821,420410,710
بخش جراحی فک و صورتتعرفه آزادفرانشیز 50%
کشیدن دندان قدامی4,000,0002,000,000
کشیدن دندان خلفی5,000,0002,500,000
کشیدن دندان عقل معمولی6,000,0003,000,000
جراحی دندان و یا ریشه نهفته در نسج نرم12,000,0006,000,000
جراحی دندان و یا ریشه نهفته در نسج سخت15,000,0007,500,000
آلوئولوپلاسی نیم فک10,000,0005,000,000
عمیق کردن وستیبول نیم فک14,520,0007,260,000
فرنکتومی5,000,0002,500,000
بازکردن آبسه داخل دهان3,000,0001,500,000
درمان درای ساکت هر جلسه2,000,0001,000,000
بخیه2,400,0001,200,000
اکسپوز کردن دندان9,000,0004,500,000
آمپوتاسیون ریشه (هرریشه)7,000,0003,500,000
بیوپسی از نسج نرم5,600,0002,800,000
بیوپسی از نسج سخت8,000,0004,000,000
بخش ترمیمیتعرفه آزادفرانشیز 50%
ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی5,100,0002,550,000
ترمیم آمالگام دو سطحی6,000,0003,000,000
ترمیم آمالگام سه سطحی7,600,0003,800,000
ترمیم کامپوزیت یک سطحی یا کلاس پنج5,600,0002,800,000
ترمیم کامپوزیت دو سطحی یا کلاس سه7,000,0003,500,000
ترمیم کامپوزیت سه سطحی یا کلاس چهار8,400,0004,200,000
بیلداپ تاج آمالگام8,400,0004,200,000
بیلداپ تاج کامپوزیت10,000,0005,000,000
پین داخل عاج و کانال هر عدد2,000,0001,000,000
اسپیلینت کامپوزیت هردندان11,000,0005,500,000
کفبندی3,000,0001,500,000
بخش اطفالتعرفه آزادفرانشیز 50%
پلاک فضا نگهدارنده ثابت یک طرفه15,000,0007,500,000
پلاک فضا نگدارنده ثابت دوطرفه  فک بالا،پایین17,600,0008,800,000
فضا نگهدار متحرک – یک طرفه13,640,0006,820,000
فضا نگهدار متحرک دو طرفه فک بالا،پایین15,200,0007,600,000
روکش استیل ضد زنگ (s.s.c)8,000,0004,000,000
کشیدن دندان قدامی (شیری/دائمی)2,600,0001,300,000
کشیدن دندان خلفی (شیری/دائمی)3,200,0001,600,000
پالپوتومی دندان شیری4,000,0002,000,000
فلوراید تراپی هرفک با بروساژهر فک3,000,0001,500,000
فیشور سیلنت هر دندان3,800,0001,900,000
ترمیم آمالگام کلاس پنج یا یک سطحی5,100,0002,550,000
ترمیم آمالگام دو سطحی6,000,0003,000,000
ترمیم آمالگام سه سطحی7,600,0003,800,000
ترمیم کامپوزیت یک سطحی5,600,0002,800,000
ترمیم کامپوزیت دو سطحی7,200,0003,600,000
ترمیم کامپوزیت سه سطحی8,400,0004,200,000
استریپ هر دندان00
پالپکتومی دندان قدامی5,000,0002,500,000
پالپکتومی دندان خلفی6,400,0003,200,000
بخش درمان ریشه (اندو)تعرفه آزادفرانشیز 50%
پالپوتومی اورژانس (دندان دائمی )3,600,0001,800,000
درمان ریشه یک کانال7,600,0003,800,000
درمان ریشه دو کانال11,000,0005,500,000
درمان ریشه سه کانال14,800,0007,400,000
درمان ریشه چهار کانال15,800,0007,900,000
درمان ریشه یک کاناله دندان 78,000,0004,000,000
درمان ریشه دو کاناله دندان 711,400,0005,700,000
درمان ریشه سه کاناله دندان 715,600,0007,800,000
درمان ریشه چهارکاناله دندان 716,600,0008,300,000
درمان ریشه یک کاناله دندان 88,800,0004,400,000
درمان ریشه دو کاناله دندان 812,400,0006,200,000
درمان ریشه سه کاناله دندان 817,000,0008,500,000
درمان ریشه چهارکاناله دندان 818,000,0009,000,000
درمان مجدد یک کانال8,800,0004,400,000
درمان مجدد دو کانال13,000,0006,500,000
درمان مجدد سه کانال17,600,0008,800,000
درمان مجدد چهار کانال19,000,0009,500,000
درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 79,600,0004,800,000
درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 714,200,0007,100,000
درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 718,600,0009,300,000
درمان مجدد ریشه چهارکاناله دندان 720,000,00010,000,000
درمان مجدد ریشه یک کاناله دندان 812,400,0006,200,000
درمان مجدد ریشه دو کاناله دندان 818,000,0009,000,000
درمان مجدد ریشه سه کاناله دندان 820,000,00010,000,000
درمان مجدد ریشه چهارکاناله دندان 821,000,00010,500,000
قطع نوک ریشه یا اپیکواکتومی (دندان1 و 2 و 3 )11,600,0005,800,000
قطع نوک ریشه یا اپیکواکتومی (دندان4و5 ) ریشه اول12,800,0006,400,000
قطع نوک ریشه یا اپیکواکتومی (دندان6و7و8 ) ریشه اول14,000,0007,000,000
اپکسوژنزیس هر دندان7,000,0003,500,000
اپکسیفیکیشن دندان دائمی (کل جلسات)00
درمان پرفوراسیون با MTA7,000,0003,500,000
بخش پروتز به همراه لابراتوارتعرفه آزادفرانشیز 50%
پروتز کامل فک بالا55,000,00027,500,000
پروتز کامل فک پایین55,000,00027,500,000
پارسیل آکریلی فک بالا بیش از 3 دندان26,000,00013,000,000
فلیپر تا 3 دندان فک بالا و پایین12,000,0006,000,000
پارسیل آکریلی فک پایین بیش از 3 دندان26,000,00013,000,000
پروتز پارسیل کروم کبالت فک بالا ، پایین54,000,00027,000,000
تعمیر پروتز کامل شکسته فک بالا ، پایین7,000,0003,500,000
نایت گارد15,000,0007,500,000
ریلاین پروتز فک بالا ، پایین9,000,0004,500,000
روکش PFM  ( با لابراتوار )22,000,00011,000,000
پروتز ثابت (پونتیک)  PFM180000009,000,000
روکش پرسلن  یا زیر کونیوم (صرفا دندانهای قدامی) (با لابراتوار)28,000,00014,000,000
پروتز ثابت (پونتیک) تمام پرسلن  یا زیرکونیوم صرفا دندانهای قدامی22,000,00011,000,000
پست ریختگی12,000,0006,000,000
فایبر پست + ترمیم کامپوزیت هرواحد12,000,0006,000,000
در آوردن روکش قدیمی2,400,0001,200,000
چسباندن روکش  قدیمی2,000,0001,000,000
خارج کردن بریج قدیمی3,200,0001,600,000
چسباندن بریج قدیمی3,000,0001,500,000
در آوردن پست یا پین قدیمی3,000,0001,500,000
بخش پرو( بیماری های لثه)تعرفه آزادفرانشیز 50%
جرمگیری کامل هرفک (بزرگسال)3,900,0001,950,000
جرمگیری کامل دو فک (بزرگسال)8,000,0004,000,000
بروساژهر فک1,500,000750,000
فلپ نیم فک12,000,0006,000,000
فلپ 1/6 دهان10,000,0005,000,000
پیوند لثه یک دندان11,000,0005,500,000
افزایش طول تاج همراه با فلپ8,000,0004,000,000
دیستال وج5,000,0002,500,000
همی سکشن و قطع ریشه7,600,0003,800,000

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *